loggo_lindyoga150719_NYphone

Går det att vara kär varje dag?

Jag har den senaste tiden känt en sann lycka inifrån. Det är en känsla som inte är helt lätt att sätta ord på. Glädje, eufori, bubbel, tacksamhet. En känsla av att vara livs levande. Vara den jag är. Föreläsaren Kjell Enhager ställde frågan till publiken i april " kan man vara lycklig varje dag" , "kan man vara kär varje dag"? Och jag tänkte tja varför inte. Om det sägs att lycka är ett tillstånd som går att framkalla med rätt inställning och rätt verktyg så tror jag det går. Min egen sanning är att jag börjat  tror på daglig lycka. Jag har börjat praktisera daglig lycka. Det är min uppgift att upptäcka den. Det gör sig inte själv men jag vet att den finns. Den finns där inom mig. Och jag är helt övertygad om att den finns där inom oss alla. Vi har lite filter ivägen bara att röja undan innan vi ser den. En guru inom yoga från New York sa "happiness is a state of being, our natural state is joy, we just need to reconnect to our selfs".
Det som hjälpt mig att tro på detta är meditationen. Den hjälper mig att skingra mina tankar. Molnen på himlen. Bakom molnen är himlen alltid blå.
Det tror jag Ted Gärdestad kände när han skrev ; Himlen är oskyldigt blå.
Visst finns det mörka moln i våra liv men det är bara moln, de seglar iväg förr eller senare. Så oroa dig inte. Din himmel är alltid blå. Lycka är ett val.

LOVE & COMPASSION

-

-