loggo_lindyoga150719_NYphone

Det fula i oss...

En av mina yoga elever kom fram efter klassen idag och visade sin sårbarhet. Jag berördes djupt av hennes ord. Hon nämnde att hon inte kunnat släppa det jag sagt för ett tag sedan under en klass. Hon nämnde att det gällde "det fula i oss", det som bubblar upp i oss ibland som vi inte vill kännas vid. Hon frågade mig hur man gör om man har mer fult än fint på insidan. Framför mig såg jag en vacker människa, medveten om sina svaga sidor men också med en stark vilja att försöka förstå sin egen person. Så vackert. Jag minns inte exakt vad jag svarade men det jag ville lyfta fram var hennes uppmärksamhet på fula tankar som bubblar upp och försöka betrakta dem från ett annat håll. Inte sopa dem under mattan eller begrava dem i något skrymsle, utan lyfta fram dem i ljuset. Troll försvinner i ljus. Ofta är det våra fula tankar som är de farligaste för oss. De skadar oss och de skadar andra. När vi inte tål oss själva, tål vi andra lika lite. Vi speglar varandra. När vi reagerar negativt på någon annan är det ofta något hos oss själva som vi ogillar, inte vill kännas vid eller inte bearbetat.
Om vi var snällare mot oss själva så är jag helt övertygad om att den här världen skulle se annorlunda ut.
Så snälla du, var snäll mot dig själv. Det kommer göra den här världen lite bättre, åtminstone världen runt omkring just dig.
LOVE & COMPASSION

-

-